986 330 879
  PRODUCTOS E SERVIZOS QUEN SOMOS OBRAS GARANTIA E ASISTENCIA ACTUALIDADE CONTACTAR  
 


Grupo Iber garantiza a fabricación e instalación dos nosos suportes publitarios, a contar da data de remate da instalación.

A garantía cuibre os posibeis defeitos da fabricación e montaxe dentro do tempo de vixencia da mesma, incluíndo componentes e man de obra.

A garantía non inclue:

  • Equipos externos incorporados.
  • Averias causadas por causas alleas (sobre-tensións, axentes atmosféricos adversos, vandalismo, etc. ).
  • As averias producidas por uso indebido.

A garantía tamén non cubrirá nos casos de manipulación ou intervención por persoas alleas á nosa empresa.

A garantía será fixada en función do suporte, ás suas características e especificacións técnicas.Lightningbolt


Grupo Iber 2023. Tódolos Dereitos Reservados